c# ders methodoverloading

  1. kumulkumul32

    C# Ders MethodOverloading

    MethodOverloading Method'un aşırı yüklenmesi olarak bilinir , methodoverloading aslında methodumuzun aynı imza ("isim") ile içine 2 den fazla değişken alabilmesini ve işlem yapabilmemizi sağlar hemen örnek yapalım Yapmak istediğimiz isteğe göre 2 yada 3 sayıyı method ile toplama yapsın...
Üst