c# ders methodoverloading

  1. FGhutCheating

    C# RadioButton ile If Else Örnekleri

    Kodlar Bunlar: private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { if (rbKirmizi.Checked==true) { MessageBox.Show("Kırmızı seçildi."); } else if (rbMavi.Checked == true) {...
  2. kumulkumul32

    C# Ders MethodOverloading

    MethodOverloading Method'un aşırı yüklenmesi olarak bilinir , methodoverloading aslında methodumuzun aynı imza ("isim") ile içine 2 den fazla değişken alabilmesini ve işlem yapabilmemizi sağlar hemen örnek yapalım Yapmak istediğimiz isteğe göre 2 yada 3 sayıyı method ile toplama yapsın...
Üst